De Barometer Duurzame Bloemist is een onafhankelijk keurmerk waarmee bloemisten kunnen aantonen dat zij duurzaam ondernemen. De bloemisten kunnen een brons, zilver of gouden certificaat ontvangen, afhankelijk van het aantal punten dat zij behalen. Naast de algemene eisen waaraan duurzame bloemisten moeten voldoen, kunnen zij punten scoren met keuzemaatregelen. Zo moet een zilveren bloemist bijvoorbeeld voor 30% duurzaam inkopen. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of aan de eisen wordt voldaan

Alleen bloemisten die aan alle eisen uit het certificatieschema voldoen, kunnen het certificaat behalen. De eisen gaan in op 6 thema’s: 

 

Duurzaam assortiment bloemen en planten

Duurzame bloemisten moeten ieder jaar een percentage van hun producten (bloemen, planten en snijgroen) duurzaam inkopen. Dit is per niveau verschillend:

  • Gouden niveau: minimaal 50%
  • Zilveren niveau: minimaal 30%
  • Bronzen niveau: minimaal 15%

Deze duurzamere producten zijn bijvoorbeeld gecertificeerd voor Biologisch, On the way to PlanetProof, MPS of Max Havelaar/Fair Trade.

Afval(scheiding) en verpakkingen

Bloemisten scheiden hun afval – zoals plastic hoezen, groenafval, karton en papier. Bovendien wordt afval van eenmalige verpakkingen op een centraal punt verzameld om het te verwerkingen/recyclen. Dit kan bijvoorbeeld op de veiling.

Duurzame energie en –besparing

Met behulp van verschillende eisen om het energieverbruik te beperken, proberen we met elkaar de milieubelasting te verlagen. Dit doen de duurzame bloemisten door ieder jaar een Plan van Aanpak op te stellen hoe ze hun energieverbruik gaan verminderen.

Bovendien gebruiken keurmerkhouders volledig groene stroom.

Milieuvriendelijke schoonmaak

Schoonmaakmiddelen, zoals chloor, kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Duurzame bloemisten mogen daarom geen chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Ook moeten alle schoonmaakmiddelen veilig worden opgeborgen. Op die manier worden medewerkers niet continu met schadelijke stoffen blootgesteld en hebben onbevoegden geen toegang tot de middelen.

Duurzamer transport en bezorging

De bedrijfswagens, zoals een vrachtwagen voor de inkoop en een bezorgbus, hebben een schone motor: alle transportwagens hebben tenminste een Euro 5 motor.

Zorg voor medewerkers

Een veilige en fijne werkomgeving is belangrijk, ook voor bloemisten. Op het bedrijf dient het CAO voor bloemendetailhandel aanwezig te zijn en naar te worden verwezen wanneer iemand in dienst komt of een nieuw contract krijgt. Daarnaast kunnen duurzame bloemisten punten scoren met keuzemaatregelen als een huishoudelijk reglement, een erkend leerbedrijf zijn of het in dienst hebben van medewerkers “met afstand tot de arbeidsmarkt” (WAO, WIA, Wajong).